info@euroelite.bg +359 879 60 92 06
Ваучери за обучение по проект на Агенция по заетостта
20 юни, 2017
0

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

 

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ – АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 процедура BG05M9OP001-1.016 “ Ваучери за заети лица ”

 Стартира прием на заявления за обучения на заети лица по ОП РЧР 2014-2020

От 15.06.2017 г. Агенцията по заетостта стартира прием на заявления по проект „ Ваучери за заети лица ”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Право да подават заявления имат заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и имат средна или по-ниска степен на образование.

Желаещите да участват в проекта имат възможност да попълнят  заявление и да го подадат  по електронен път или на хартиен носител, лично във всички Дирекции „Бюра по труда” в страната.

На посочената връзка към страницата на Агенцията по заетостта можете да изтеглите и попълните заявлението.

СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ:
  • Изберете предлагано обучение от Училище Евроелит, като се запознаете с вида, формата и продължителността;
  • Подайте пакет документи за кандидатстване по програмата в Дирекция ”Бюро по труда” по местоживеене или по месторабота.
  • Изчаквате одобрение от Дирекция ”Бюро по труда”, за което ще получите Уведомление.
  • След определяне датата за стартиране на Вашето обучение получавате ваучер, като той покрива 85% стойността на обучение Ви, останалите 15% заплащате Вие.
  • Предоставяте в Училище Евроелит своя поименен ваучер и сключвате договор за обучението.
  • Обучението Ви стартира по график на обявената дата.

Предлагани обучения ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА по Оперативна програма на агенцията по заетостта

Обучение по Ключови компетентности:
Обучение по чужд език в 300 учебни часа в 3 нива, от начинаещи до напреднали:

Вашият коментар