ЦЕЛОГОДИШНО ОБУЧЕНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Информация за курсовете и езиково обучение по английски език в град Пловдив, предоставена от Езиково училище „Евроелит“, съответно по възрастови групи, ниво, брой часове, учебна система

Период: 1 октомври – 31 май

Целогодишно обучение по Английски език от езиков център Euroelite


Възраст Ниво Общ брой часове Брой часове на седмица Учебна система
Предучилищна възраст Junior 90 уч.ч. 2 x 1,5 уч.ч.

1 уч.ч. = 30 мин.

Fairyland,

Express Publishing

1-ви клас Primary-1 120 уч.ч. 2 х 2 уч.ч.

1 уч.ч. = 35мин.

Our Discovery Island Starter;

Longman

2-ри клас Primary –2 120 уч.ч. 2 х 2 уч.ч.

1 уч.ч. =45мин.

Our Discovery Island 1,

Longman

3-ти клас Primary – 3 120 уч.ч. 2 х 2 уч.ч.

1 уч.ч. = 45мин.

Our Discovery Island 2,

Longman

4-ти клас Primary –4 120 уч.ч. 2 х 2 уч.ч.

1 уч.ч. = 45мин.

Fly High 4,

Longman

5-ти клас Secondary – 1 150 уч.ч. 2 х 2,5 уч.ч.

1 уч.ч. = 45мин.

Wider World 1,

Longman

6-ми клас /

Възрастни

Secondary 2

Adults – 2

150 уч.ч. 2 х 2,5 уч.ч.

1 уч.ч. = 45мин.

Wider World 2,

Longman

7-ми клас /

Възрастни

Secondary – 3

Adults – 3

150 уч.ч. 2 х 2,5 уч.ч.

1 уч.ч. = 45мин.

Wider World 3,

Longman

8-ми клас /

Възрастни

Secondary – 4

Adults – 4

150 уч.ч. 2 х 2,5 уч.ч.

1 уч.ч. = 45мин.

Upbeat

Intermediate,

Longman

9-ти клас /

Възрастни

Secondary- 5

 

150 уч.ч. 2 х 2.5 уч.ч.

1 уч.ч. = 45мин.

Activate B1+, Longman
10-ти клас /

Възрастни

CC -1

FCE

200 уч.ч. 1 х 4 уч.ч.
1 х 2 уч.ч.1 уч.ч. = 45мин.
Ready for FCE,

Macmillan

11-ти клас /

Възрастни

CC2

CAE

200 уч.ч. 1 х 4 уч.ч.
1 х 2 уч.ч.1 уч.ч. = 45мин.
Ready for CAE,

Macmillan

12-ти клас /

Възрастни

CC-3

CPE

200 уч. ч. 1 x 4 уч.ч.

1 x 2 уч.ч.

1 уч. ч.= 45мин.

New Proficiency Gold,

Longman