info@euroelite.bg +359 879 60 92 06

Езиково обучение с ваучери по проект на Агенция по заетостта по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

 

 

ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА

ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 процедура BG05M9OP001-1.016 “Ваучери за заети лица”

 

Предлагани обучения

Обучение по Ключови компетентности:

Езиково обучение с ваучери, по чужд език, в 300 учебни часа, в 3 нива:

  • Английски език
  • Немски език
  • Италиански език
  • Френски език

 

СТЪПКИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР И ВКЛЮЧВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ:

  • Изберете предлагано обучение от Училище Евроелит, като се запознаете с вида, формата и продължителността;
  • Подайте пакет документи за кандидатстване по програмата в Дирекция ”Бюро по труда” по местоживеене или по месторабота. Очаква се онлайн платформа за подаване на заявленията. Срокът за кандидатстване НАБЛИЖАВА.
  • Изчаквате одобрение от Дирекция ”Бюро по труда”, за което ще получите Уведомление.
  • След определяне датата за стартиране на Вашето езиково обучение, получавате ваучер, като той покрива 85% стойността на обучението Ви. Останалите 15% заплащате Вие.
  • Предоставяте в Училище Евроелит своя поименен ваучер и сключвате договор за обучението.
  • Обучението Ви стартира по график на обявената дата.