info@euroelite.bg +359 879 60 92 06
Безплатни курсове
5 октомври, 2015
0

Училище Евроелит е одобрен доставчик на обучение по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.